Aktuální informace

Uhrazené registrační poplatky  a platby za ubytování z minulého roku, byly všem automaticky převedeny na rok letošní. Prosíme, aby se všichni, kteří se budou chtít akce v letošním roce účastnit, znovu zaregistrovali

Konferenci zahájíme společně 30. září 2021 v 9 hodin.

Registrace

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na akci XIX. OMYLY V MAMÁRNÍ DIAGNOSTICE,
Clarion Congress Hotel Olomouc
Osobní údaje
Lékař
 

Ubytování žádám:*

 

V případě, že již máte uhrazenou zálohu z minulého roku, prosím uveďte tuto informaci do POZNÁMKY.

Fakturační adresa

*povinné pole

Lékař
 
Nelékařský zdravotnický pracovník
 
*Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu akce, kongresové materiál, občerstvení během přestávek, obědy v rámci konání akce a 21% DPH. Platba registračního poplatku na místě je možná pouze vhotovosti.

UBYTOVÁNÍ

CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC - HOTEL OBSAZEN
HOTEL SENIMO
 
HOTEL PALÁC
 
*Uvedená cena je za pokoj a noc, včetně snídaní, městského poplatku a DPH.
BANKOVNÍ SPOJENÍ

Banka: Česká spořitelna a.s., Budějovická, Praha 4
Název účtu: EUROCONGRESS CENTRE
Číslo účtu: 60011-0066055389/0800
IBAN: CZ49 0800 0600 1100 6605 5389
BIC: GIBACZPX

Podrobnosti k platbě: VAŠE JMÉNO
VS: 27319

V případě, že bude chtít provést platbu ze zahraniční ve měně EUR piště na e-mail: eurocongress@grbox.cz.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 24. září 2021

Registrační poplatek a ubytování je nutné uhradit do 14 dnů po odeslání přihlášky v plné výši bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet pobočky České spořitelny. V opačném případě bude přihláška vyřazena. Řádný daňový doklad bude vystaven oproti došlé platbě do 14 dnů od připsání platby na náš účet a zaslán na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce.

Prohlášení
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře, vyslovuji souhlas společnosti Eurocongress Centre, s.r.o. se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), pro účely registrace, zajištění ubytování, ostatních služeb, plateb, stornovacích podmínek platných pro akci XIX. omyly v mamární diagnostice s využitím Vaší elektronické adresy k rozeslání pozvánek na odborné semináře, konference, kulturní a sportovní akce v rámci akce Omyly v mamárni diagnostice 2021, které jsou pořádány společností Eurocongress Centre, s.r.o.