program

ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENY

STŘEDA 29. září 2021

 

18:00 - 20:00

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

 

ČTVRTEK 30. září 2021

Společná sekce radiologů a radiologických asistentů

 

 

 

 

07:00 - 18:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

 

 

 

 

09:00 - 11:00

 

M. Skovajsová:  ÚVODNÍ SLOVO

 

 

J. Žaloudík:  

Pevné místo preventivní mammodiagnostiky v alternativách vývoje onkologie v ČR.

 

 

30min

 

L. Veverková:  

Hodnocení axilárních uzlin při karcinomu prsu a návrh skórovacího systému jako pomůcky k indikaci biopsie.

 

 

30min

 

K. Spáčilová:  

Hodnocení stavu LU při karcinomu prsu. Operativa v axile. Lymfadenopatie z neznámých příčin.

 

30min

 

 

 

 

11.00 - 11.30     

PŘESTÁVKA

 

 

 

 

 

11.30 - 13.30

H. Bitmanová:  

Biopsie axily.

 

 

20min

 

J. Bárta, H. Andrýsková:  

Miniintervenční výkony v axile, jak je provádíme ve Vinohradské nemocnici.

 

 

20min

 

M. Schneiderová:  

Nové přístupy k řešení axily – jaká je role a úkoly radiologa.

 

Bez dobrého postřehu to v mamodiagnostice nejde. Tradiční kvíz radiologů i radiologických asistentů. 

 

 

30min

 

 

20min

 

M. Skovajsová:

Podoby traumatu a jeho dopad do každodenní praxe. Odmítání konvenčních metod.

 

30min

 

 

 

 

13.00 - 14.00   

Obědová pauza radiologických asistentů

 

13.30 - 14.30   

Obědová pauza mamodiagnostiků

 

 

ČTVRTEK 30. září 2021

Odpolední sekce radiologických asistentů

 

 

 

 

14.00 - 15.30

M. Skovajsová:

Komunikace radiologického asistenta s traumatizovanou pacientkou při mamografii.  

 

 

30min

 

L. Rašínová:

Značení prsu a uzlin radioaktivním zrnem z pohledu RA.

 

 

20min

 

M. Boháčová:

Úskalí zobrazení axily při mamografii.

 

 

20min

 

R. Bartošová:

Hledání rovnováhy - záleží jen na nás.

 

20min

 

 

 

 

15.30 - 16.00

PŘESTÁVKA

 

 

 

 

 

16.00 - 17.00

M. Trnková:

Méně obvyklé nádory prsu. Poznáme je?  

 

 

30min

 

L. Reifová:

Prognóza a léčba méně častých nádorů prsu.

 

30min

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpolední sekce radiologů

 

 

 

 

14.30 - 16.00  

Řešení kvízu   

10min

 

 

B. Englcová:

Spolehlivost ultrazvukové diagnostiky axilárních uzlin – spolupráce radiologa a chirurga.   

 

 

20min

 

O. Coufal:

Nový chirurgický postup - cílená axilární disekce.

 

 

20min

 

Z. Chaloupková:

Současné možnosti onkoplastické chirurgie v operační léčbě karcinomu prsu.

 

 

20min

 

D. Houserková, B. Frydrych:

Okultní karcinom prsu.  

 

20min

 

 

 

 

16.00 - 16.30  

PŘESTÁVKA

 

 

 

 

 

16.30 - 18.00

 

E. Buriánková, D. Houserková:

PET CT v diagnostice karcinomu.

 

 

30min

 

A. Trunkátová:

Never ending story: Lobulární karcinom. Úskalí diagnostiky.

 

 

30min

 

M. Skovajsová:

Obrazy uzlin v axile po očkování proti SARS-CoV-2.   

 

 

20min

19.30

SPOLEČNÝ VEČER – večeře formou bufetu

 

 

 

 

 

20.00   

Jak jsme si vedli v testu radiologického postřehu tradiční píseň „Bdělý paprsek“, Mystaken Band, Mexičané.

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK 1. října 2021

Společná sekce radiologů a radiologických asistentů

 

 

 

 

08:00 - 12:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

 

 

 

 

08.00 - 09.30 

snídaně, vyklizení pokojů a odhlášení na recepci

 

09.30 - 12.15 

program bez přestávky, občerstvení k dispozici od 11.00 hod

 

 

Š. Pokorná:

Aliance žen s rakovinou prsu, projekt Bellis: Čeho dosáhly a co nabízí.  

 

 

30min

 

P. Šlampa:

Problémy radioterapie v oblasti axily.

 

30min

 

Z. Kinkor:

Vaskulární léze prsu – přehled problematiky a možné omyly.         

 

30min

 

Problematika axilárních lymfatických uzlin z pohledu patologa. 

 

15min

 

A. Pápay, S. Benčíková:

Overdiagnosis - nežiadúci fenomén.

 

 

30min

 

L. Dostálek:

Intraoperační specimen mamografie na operačním sále pomocí systému Mozart - prezentace retrospektivních výsledků z jednoho centra.   

 

 

20min

 

M. Skovajsová:   ZÁVĚREČNÉ SLOVO

 

         

 


vo