19. OMYLY v mamární diagnostice

aneb chybami se člověk učí……

 

30.9.2021 – 1.10.2021

 

 Olomouc, Clarion Congress hotel

 


 

Vážení a milí kolegové.

 

Po zvláštním bezčasí a několika peripetiích ohledně termínu potvrzuji, že se Omyly konají. Dostali jsme možnost uspořádat naše odborné setkání na přelomu září a října 2021, zůstáváme v hotelu Clarion v Olomouci, který je pro všechny dobře dostupný.

 

Stejně jako při posledním setkání připravujeme kvalitní sekci i pro naše spolupracovníky radiologické asistenty. Program bude postavený tak, abychom se ve společných částech po oba dva dny dozvěděli všichni něco nového, v odděleném programu se pak budeme věnovat speciálnostem našich profesí. Tato fakta budou zdůrazněna v programu, který bude upřesněn do 10.září 2021.

 

 

Nástin programu 19. OMYLŮ

 

  • O postavení preventivní mamodiagnostiky v současnosti i v budoucnu v alternativách vývoje onkologie v ČR promluví v úvodní přednášce senátor profesor Žaloudík.

 

 

  • Hlavním tématem vzdělávací konference je oblast axily.

Obraz axilárních uzlin při Ca mammae je jedním ze stěžejních bodů při rozhodování o budoucí léčbě. Budeme se jí proto věnovat ze všech medicínských úhlů pohledu: diagnostického (zobrazovacího i patologického), chirurgického i radioterapeutického. Jsou vyzváni odborníci, kteří se dlouhodobě dané problematice věnují.

 

  • Rozšiřujícím tématem bude přednáška o nových trendech v integrovaném přístupu konvenční a plastické chirurgie při terapeutických i preventivních výkonech na prsní žláze.

 

 

..... a to vše proloženo kazuistikami neobvyklých, omylových i zdařilých případů, under i overdiagnosis o jejichž prezentaci vás tímto prosím. Pokud máte chuť prezentovat zkušenosti nebo jen třeba jednu kazuistiku, či zajímavý soubor, napište mi, prosím, neodkladně na adresu skovajsová@gmail.com

 

 

Večerní program bude tradiční, soutěže o ceny jako obvykle, ale hlavně se potkáme a probereme, co se událo...

Přátelé se prostě mají scházet

 

 

Těším se na vás všechny.

Sbalte se na lehko. Omyly jsou stále v neformálním stylu.

Nechte doma starosti a přijeďte v pohodě, ať si to spolu již po devatenácté užijeme

 

Vaše Mirka Skovajsová